História obce

    

   Obec Koškovce leží v údolí rieky Laborec, obklopená vrchmi Nízkych Beskýd.

    Prvá písomná zmienka pohádza z roku 1543. Od stredoveku obec patrila k Humenskému panstvu, neskôr šľachtickým rodom Csákyovcov a Andrássyovcov.

    Počas prvého sčítania ľudu v roku 1787 mala obec 46 domov a 320 obyvateľov. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, tkáčstvom, lesnými prácami, povrazníctvom a výrobou náradia. Až do roku 1918 Koškovce patrili do Zemplínskej stolice.

    V súčasnosti je v obci 174 domov, v ktorých žije 623 obyvateľov. Tí sa venujú poľnohospodárstvu, drevovýrobe, časť dochádza za prácou do Humenného.

    Koškovce sú strediskovou obcou. Základnú školu navštevuje okolo 300 žiakov z obce a okolitých dedín.
    V obci je aj materská škola a zdravotné stredisko, ktoré poskytuje zdravotnú starstlivosť aj občanom z okolia.

    Jednou z dominánt obce je aj nový kostol zasvätený Duchu Svätému. Vysvätený bol v roku 1982. V jeho interiéri sú vitrážové okná akademického maliara Vincenta Hložníka. Starý koskol bol postavený v roku 1584 v románskom slohu. V 18.storočí bol barokovo prestavaný. Jeho dnešná podoba v klasicistickom štýle je zo začiatku 19. storočia.